Skip to main content

Næringsbygg

Me har lang erfaring med gjennomføring av store oppdrag som næringsbygg, skular, omsorgsbustader, offentlege bygg, kyrkjer og barnehagar.

Me tek ansvar for heile prosessen og sikrar ein gjennomgåande kvalitet.

Ta Kontakt!

Lurer du på noko?

Kontakt Birger Laugaland

Dagleg leiar

Telefon: 98 89 00 78 Epost: birger@hjb.no