Skip to main content

 

Rehabilitering og påbygg

Erfarne handverkarar og prosjektleiarar

Har du kjøpt ein eldre bustad som treng ei hjelpande hand? Eller bur du i eit hus du ønskjer å forbetre eller utvide?

Våre erfarne handverkarar og prosjektleiarar veit alt om å kartleggje og realisera moglegheitene. Alt i tråd med alle forskrifter, og korleis gjere det mest mogleg rasjonelt.

Ta kontakt!

Lurer du på noko?

Kontakt Birger Laugaland

Dagleg leiar

Telefon: 98 89 00 78 Epost: birger@hjb.no