Skip to main content

 

Konsulent og tekniske tenester

Me kan hjelpe deg!

Vårt team består av dyktige fagfolk med lang erfaring, som kan bistå deg i ulike delar av byggjeprosessen — alt frå gode råd til det å løyse tekniske utfordringar, om det skulle oppstå.
Ta Kontakt!

Lurer du på noko?

Kontakt Birger Laugaland

Dagleg leiar

Telefon: 98 89 00 78 Epost: birger@hjb.no