Skip to main content

Energirådgjeving

Spar pengar med energirådgjeving

Me hjelper deg å finne kva energitiltak du bør gjennomføre i bustaden din. Me kartlegger tilstanden til bustaden, gjer han ein energimerking, og lager ein plan med tiltak som vil redusere energibruken. Du får ein grundig vurdering av bustadens energitilstand, som gjer det enklare å prioritere energitiltak. Du sikrar at tiltaka du gjennomfører sparar deg for mest mogleg energi. Bustaden kan dermed få betre energimerking.

 

Med tiltaksplanen får du oversikt over kva tiltak som gir støtte frå Enova.

 

Ta Kontakt!

Lurer du på noko?

Kontakt Birger Laugaland

Dagleg leiar

Telefon: 98 89 00 78 Epost: birger@hjb.no